Other Seminar Rooms

Seminar Room - C 313

3rd floor, C-Building, Straße des 17. Juni 115, 10623 Berlin,
availability of seminar room C 313.

Seminar Room - C 229

2nd floor, C-Building, Straße des 17. Juni 115, 10623 Berlin
Contact person: Dr. Eftimios Palamidis

Seminar Room - TC 014

Ground floor, TC-Building, Straße des 17. Juni 124, 10623 Berlin
Contact person: Dr. Lars Merkel